เวลาทำการ.

จ. - ศ. 08.00-17.00น.
ส. 09.00-17.00น.

เบอร์โทรติดต่อ
SENDAI JAPAN TRIPอิชิตัน พาคู่ค้าเที่ยวบจก.ดีเคเอสเอช30JAN-4FEB 2024จำนวน 37 ท่าน

SENDAI JAPAN TRIP
อิชิตัน พาคู่ค้าเที่ยว
บจก.ดีเคเอสเอช
30JAN-4FEB 2024
จำนวน 37 ท่าน

ขึ้นกระเช้าชม”ปิศาจหิมะ” หมู่บ้านออนเซนที่สวยที่สุดในญี่ปุ่น”กินซันออนเซน” หมู่บ้านโบราณแห่งฟุกุชิม่า”โอจิจุคุ” ชมปราสาทเก่าแก่แห่งเซนได”ปราสาทอาโอบะ” ครบครันกับอาหารมื้อพิเศษ”ร้านโระคะเซง” ช้อปปิ้ง”ชินจุกุ”